MẸO & CÔNG CỤ GIAO DỊCH

Ví dụ về bán khống (short selling) 

Học cách kiếm lời khi giá cổ phiếu giảm.

Short Selling
 • Định nghĩa bán khống (shorting)

Bán khống là một chiến lược đầu tư hoặc giao dịch nhằm đầu cơ tài sản khi nhà đầu tư kỳ vọng một cổ phiếu hoặc chứng khoán giảm giá. Các nhà đầu tư muốn tăng giá trị của khoản đầu tư khi giá đi xuống. 

 • Khi nhà đầu tư bán khống chứng khoán

Nhà đầu tư bán khống khi dự đoán rằng giá chứng khoán sắp giảm. Họ sử dụng bán khống để đầu cơ hoặc bảo hiểm rủi ro. Chiến thuật đầu cơ được áp dụng nhằm tăng giá trị khoản đầu tư khi có nguy cơ giảm giá một chứng khoán cụ thể. Một phương án khác là bảo hiểm rủi ro, được áp dụng để bù đắp lỗ từ chứng khoán hoặc danh mục đầu tư. 

 • Cơ chế của bán khống 

Khi nhà đầu tư quyết định bán khống, anh ta chào bán vị thế của mình thông qua một công cụ tài chính mà được dự đoán ​​sẽ giảm giá. Nhà đầu tư chào bán các công cụ tài chính đi vay này cho người mua sẵn sàng trả theo giá thị trường. Người bán phải cam kết rằng giá sẽ tiếp tục giảm và có thể mua được trước khi công cụ tài chính được hoàn trả.

 • Cách đánh giá khoản đầu tư bằng cách bán khống

Sau đây là ví dụ về những cách kiếm lời từ việc bán khống:

Apple

Bán khống cổ phần cho Apples Inc. với giá bán 303 USD/cổ phiếu vào ngày 3 tháng 5 năm 2020 và sau đó cùng ngày, mua lại với giá thị trường hiện hành là 286,5 USD/cổ phiếu, như vậy giá trị khoản đầu tư tăng 5,45%. Nếu bỏ vốn 1.000 USD, nhà đầu tư sẽ kiếm được lợi nhuận là 54,5 USD.

Đồ thị 1. Đồ thị Tăng trưởng giá cổ phiếu của Apple Inc. vào ngày 3 tháng 5 năm 2020 

Apple shares growth
 • Tesla

 • Nếu cổ phiếu Tesla được bán khống với giá 1.000 USD vào ngày 5 tháng 2 năm 2020 với mức giá thị trường hiện hành 823 USD và sau đó mua với giá 730 USD, thì tỷ lệ tăng giá sẽ là 11,3%. Nhà đầu tư sẽ kiếm được lợi nhuận 113 USD nếu bỏ vốn 1.000 USD.

 • Đồ thị 2. Đồ thị tăng trưởng giá cổ phiếu Tesla vào ngày 5 tháng 2 năm 2020 

Tesla shares gowth
 • Dầu 

 • Nếu cổ phiếu Tesla được bán khống với giá 1.000 USD vào ngày 5 tháng 2 năm 2020 với mức giá thị trường hiện hành 823 USD và sau đó mua với giá 730 USD, thì tỷ lệ tăng giá sẽ là 11,3%. Nhà đầu tư sẽ kiếm được lợi nhuận 113 USD nếu bỏ vốn 1.000 USD.

 • Đồ thị 3. Giá dầu Brent mỗi thùng vào ngày 6 tháng 3 năm 2020 

Brent Crude Oil
 • Vàng

 • Nếu một nhà đầu tư bán khống hợp đồng tương lai vàng với giá 1.000 USD cho mỗi 1.646 USD vào ngày 28 tháng 2 năm 2020 và sau đó mua lại chính hợp đồng tương lai vàng đó với giá 1.568 USD, thì giá trị khoản đầu tư sẽ tăng 4,74 %. Nếu mua hợp đồng tương lai vàng với vốn đầu tư ban đầu là 1.000 USD, chủ đầu tư có thể kiếm được lợi nhuận 47,4 USD.

 • Đồ thị 4. Giá một troy ounce vàng vào ngày 28 tháng 2 năm 2020 

Gold price chart

Nếu muốn tìm hiểu thêm hoặc nhận hỗ trợ bước đầu trong đầu tư, bạn có thể đặt lịch hẹn cá nhân MIỄN PHÍ với chúng tôi hoặc gọi điện thoại tư vấn tại đây: 

(Lưu ý: Để bạn dễ hiểu, chúng tôi đưa ra tất cả các ví dụ không sử dụng đòn bẩy và chênh lệch giá.)

 • Facebook
 • Google Play
 • YouTube

Cảnh báo:

Kết quả đầu tư trong quá khứ không ảnh hưởng đến kết quả trong tương lai. Các khoản đầu tư hoặc thu nhập từ đó có thể giảm hoặc tăng. Đôi khi bạn không thể lấy lại số tiền mình đã bỏ ra. Mọi ý kiến, tin tức, phân tích, giá cả hoặc thông tin khác trong thông báo của chúng tôi và trên trang web của chúng tôi, được trình bày dưới dạng bình luận chung về thị trường và không hàm nghĩa lời khuyên đầu tư, cũng không phải lời chào mời hoặc khuyến nghị mua hoặc bán bất kỳ công cụ tài chính hoặc sản phẩm hoặc dịch vụ tài chính nào khác.

© 2020 Master Traders Vietnam. Giữ bản quyền.