Ví dụ về bán khống (Shorting)

Hiểu được cách kiếm lợi nhuận ngay cả khi giá cổ phiếu giảm. Với phương pháp bán khống (short selling) sẽ giúp chúng ta có thêm nhiều cơ hội đầu tư khi thị trường xuống giá.

Ví dụ về bán khống (Shorting)